نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
آرشیو اخبار

اهمیت خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر

استان بوشهر با داراي بودن موقعیت و مزیتهاي ژئواستراتژیک در کشور و منطقه و دارا بودن مرز دریایی طولانی با دریا که بعنوان یک منبع استراتژیک در صنعت شیلات محسوب میشود، بایستی علاوه بر توسعه کارآفرینی به منظور بهره مندي از فرصتهاي موجود، همزمان در جست و جوي مزیت رقابتی براي بهره برداري از آن در آینده باشد. براي رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله در سال ،1404زیر بخش شیلات و آبزي پروري میتواند به عنوان یک بخش استراتژیک و سودآور مورد توجه قرار گیرد

دومین جلسه شورای راهبری خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان بوشهر

دومین جلسه شورای راهبردی خوشه صنعتی فراوری آبزیان استان بوشهر با حضور مسئولین استانی روز یکشنبه 15 مردادماه در دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.