نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
برگزاری دوره آموزشی مدیریت آب و هوا دهی در پرورش میگو به همت اداره شیلات استان
12:06:57 - 1397/06/04
دوره آموزشی مدیریت آب و هوادهی درپرورش میگو روز دوشنبه 25 تیرماه با حضور بیش از 40 نفر از ذینفعان خوشه با مشارکت تیم توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر در سالن جلسات اداره شیلات استان برگزار شد .

دوره آموزشی مدیریت آب و هوادهی در پرورش میگو روز دوشنبه 25 تیرماه با حضور بیش از 40 نفر از ذینفعان خوشه با مشارکت تیم توسعه در سالن جلسات شیلات برگزار شد .از جمله مطالب مطرح شده در این دوره به شرح زیر می باشد:

عوامل فیزیکی تولید از جمله زمین ، دستیابی به تولید بیشتر را صرفا ازطریق تغییر الگوی روش های تولید میسر می سازد که تعویض به هنگام آب و تزریق هوا به میزان کافی به استخر از جمله آن محسوب می شوند.
هدف تولید کنندگان دستیابی به 17 هزارتن میگوی پرورشی در سال 97 است که به نسبت سال قبل سه هزار و 600 تن بیشتر خواهد بود
. تولید بیشتر، افزایش سطح زیر کشت، بهبود کیفیت مدیریت وافزایش بهره وری نهاده های تولید از اهداف برگزاری این دوره بود.