نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
برگزاری روز مزرعه با عنوان" استفاده از پروبیوتیک در مزارع پرورش میگو" به همت پژوهشکده میگو
12:28:30 - 1397/06/04
به منظور آشنایی ذیفعان و ذینقشان خوشه در بخش آبزی پروری روز مزرعه با عنوان" استفاده از پروبیوتیک در مزارع پرورش میگو" روز سه شنبه مورخ 29 خردادماه 1397 با همکاری پژوهشکده میگو و با مشارکت تیم توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر در محل سایت پرورش میگوی دلوار برگزار گردید.

به منظور آشنایی ذیفعان و ذینقشان خوشه در بخش آبزی پروری روز مزرعه با عنوان" استفاده از پروبیوتیک در مزارع پرورش میگو" روز سه شنبه مورخ  1397/3/29  با همکاری پژوهشکده میگو و با مشارکت تیم توسعه در محل سایت پرورش میگوی دلوار برگزار گردید. هدف از این جلسه، نظم بخشیدن به ارتباط محققان، ‌مروجان و بهره برداران در روند تولید و رفع محدودیت ها از طریق انتقال یافته های تحقیقاتی و فناوری های جدید و مناسب با شرایط تولید در استان، می باشد. ابتدا دکتر دشتیان نسب، به بحث استفاده از روش های نوین در پرورش میگو پرداختند، سپس دکتر قوام پور، در خصوص لزوم استفاده از پروبیوتیک در مزارع پرورش میگو مطالبی را بیان نمودند و در ادامه مهندس یگانه، اثر اقتصادی پروبیوتیک در پرورش میگو را تشریح کردند. در پایان به پرسش های حاضرین در خصوص نحوه استفاده از پروبیوتیک در مزارع پرورشی میگو پاسخ داده شد و توضیحات لازم ارائه گردید.