نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
دومین جلسه شورای راهبری خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان بوشهر
00:10:53 - 1396/05/16
دومین جلسه شورای راهبردی خوشه صنعتی فراوری آبزیان استان بوشهر با حضور مسئولین استانی روز یکشنبه 15 مردادماه در دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.

 دومین جلسه شورای راهبری خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان بوشهر با حضور ریاست محترم دانشگاه خلیج فارس و همچنین اعضای شورای منتخب از مدیران دستگاههای دولتی و اجرایی از جمله شرکت شهرک های صنعتی ، اداره کل شیلات ، سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان جهاد کشاورزی، اداره بندر و دریانوردی، اداره کل دامپزشکی، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره گمرک استان به جهت ارائه مطالعه شناختی تیم توسعه خوشه صنعتی فراوری آبزیان استان و بررسی برنامه های پیشنهادی ارائه شده برای پیاده سازی پروژه توسعه استان در سال اول در تاریخ 96/05/15 در تالار فردوسی دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید وضمن ارائه گزارشی از مشکلات و موانع موجود صنعت آبزیان استان بوشهر، نسبت به تبیین برنامه های کاربردی در این راستا مصوباتی تدوین گردید دکتر محمدی عامل توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان بوشهر در ابتدا ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به ارایه گزارشاتی از پیگیری بعمل آمده در خصوص مصوبات اولین جلسه شورای راهبری پرداختند. برگزاری جلسات مشترک با سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان شیلات ایران، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر و اداره کل دامپزشکی استان به منظور پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی عضو خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان خلاصه ای از اقدامات بعمل آمده توسط تیم توسعه خوشه می باشد.ایشان در ادامه با ارائه گزارشات در مورد وضعیت صنعت آبزیان در سطح ملی و بین المللی به مقایسه جایگاه استان بوشهر با کشورهای پیشتاز جوزه آبزیان پرداختند و خاطر نشان کردند استان بوشهر با دارا بودن موقعیت و مزیت‌های ژئواستراتژیک در کشور و منطقه و دارا بودن مرز طولانی با دریا به عنوان یک منبع استراتژیک در صنعت شیلات محسوب می‌شود و بایستی علاوه بر توسعه کارآفرینی به منظور بهره‌مندی از فرصت‌های موجود، همزمان در جست و جوي مزیت رقابتی براي بهره‌برداری از آن در آینده بود. براي رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله در سال 1404، زیر بخش شیلات و آبزي پروري می‌تواند به عنوان یک بخش استراتژیک و سودآور مورد توجه قرار گیرد. فرصت‌های شغلی جدید و کارآفرینی در عرصه شیلات و توجه به جنبه‌های اقتصادی کسب وکار در شیلات و حمایت‌های قانونی، ترویجی و ایجاد مراکز کارآفرینی و ترویج فرهنگ عمومی کارآفرینی، بسترهایی هستند که برای کارآفرینی در عرصه شیلات استان ضروری است.عامل توسعه پروژه توسعه آبزیان استان در ادامه ضمن اشاره به نقاط ضعف و تهدید صنعت شیلات استان بوشهر به تشریح راهکارها و استراتژی های تنظیم شده پرداختند.در ادامه دکتر مصلح ریاست محترم دانشگاه خلیج فارس ضمن ابراز خرسندی نسبت به اجرای پروژه توسعه خوشه صنعتی فراوری آبزیان به اهمیت برگزاری مستمر جلسات تخصصی با برش‌های سند راهبردی متشکل از بخش های دولتی و خصوصی به منظور بررسی چالش ها و موانع صنعت شیلات استان به جهت ارائه راهکار و استراتژی متناسب با موانع و مشکلات شناسایی شده اشاره کردند. ایشان در پایان نیز حمایت خود را نسبت به پیاده سازی و اجرایی نمودن سند برنامه عمل خوشه صنعتی فراوری آبزیان استان اعلام نمودند. گفتنی است پروژه توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان بوشهر با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی استان و دانشگاه خلیج فارس در بهمن ماه 1395 به‌عنوان رابط بین بخش دولتی و خصوصی، با هدف شناسایی موانع و مشکلات صنعت شیلات استان و ارایه استراتژی های مناسب با رویکرد هم افزایی و همگرایی بین سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی شروع به فعالیت نموده است.