نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
پیگیری استانی عامل توسعه به منظور رفع مشکلات ذینفعان خوشه در زمینه تسهیلات روستایی
08:47:30 - 1397/06/04
به منظور تخصیص تسهیلات به ذینفعان جلساتی با حضور اقای وطن خواه دبیر استانی کارگروه اشنغال برگزار گردید و دو موضوع توانمند سازی و پیاده سازی مدیریت دانش و تسهیلات برای مکانیزاسیون و هوشمند سازی مورد پیگیری قرار گرفت.

به منظور تخصیص تسهیلات به ذینفعان خوشه جلساتی  با حضور اقای وطن خواه دبیر استانی کارگروه اشنغال برگزار گردید  و دو موضوع توانمند سازی و پیاده سازی مدیریت دانش و دیگری تسهیلات برای مکانیزاسیون و هوشمند سازی مورد پیگیری قرار گرفت. مقرر شد اداره کل شیلات ذینفعان واجد الشرایط را در اسرع وقت به اداره کل تعاون برای استفاده از این تسهیلات معرفی نماید