نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
برگزاری دوره آموزشی بهبود مدیریت تولید در مزارع پرورش میگو به همت اداره شیلات استان
10:00:09 - 1397/06/04
كارگاه آموزشي بهبود مديريت توليد در مزارع پرورش ميگو با مشارکت تیم توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر و ذینفعان خوشه به منظور ارتقا دانش فني توليدكنندگان از طريق ارائه دستورالعمل هاي مختلف و هم چنين علوم و فنون و دستاوردهاي جديد به منظور بهره برداري اصولي از امكانات موجود و بكارگيري مديريت مطلوب در مراكز توليدي در اداره شیلات برگزار شد.

كارگاه آموزشي بهبود مديريت توليد در مزارع پرورش ميگو با مشارکت تیم توسعه و ذینفعان خوشه به منظورارتقا دانش فني توليدكنندگان از طريق ارائه دستورالعمل هاي مختلف و هم چنين علوم و فنون و دستاوردهاي جديد به منظور بهره برداري اصولي از امكانات موجود و بكارگيري مديريت مطلوب در مراكز توليدي در تاریخ 23 اردیبهشت ماه برگزار شد. مدرس این دوره دکتر ستی از هند به بیان مطالب در خصوص مدیریت تولید در مزارع میگو پرداخت.  در اين كارگاه آموزشي موارد زیر مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

 1- تاريخچه توليد خوراك و كنترل كيفي خوراك ميگو

2- رعايت موارد ايمني زيستي در مراكز تكثير و مزارع پرورش ميگو

3- مديريت تغذيه در مزارع پرورش ميگو

4- مديريت آب و هوادهي استخرهاي پرورش ميگو

5- اصول پيشگيري از بيماريها در مزارع پرورش

6- اهميت آماده سازي استخر و نقش آن در بالا بردن توليد

·         نقش و اهميت خاك كف استخر

·         روشهاي برداشت خاك سياه از كف استخر

·         روشهاي مختلف شخم زني و اهداف آن

·         نحوه نمونه برداري از خاك كف استخر

·         آبگيري و شستشوي استخر

·          انتخاب صحيح پست لارو

.      روشهاي مختلف ارزيابي كيفيت پست لارو(انواع تستها ، شوري ، فرمالين ، دما و...)

·          بررسي روش هاي كاهش استرس در حمل و نقل پست لارو

·         تجهيزات مورد نياز براي حمل و نقل و نحوه بسته بندي

·         اصول آداپتاسيون پست لاروها و نحوه صحيح  ذخيره­سازي در استخرها