نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
برگزاری جلسه با کارشناس خوشه های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
10:27:52 - 1397/06/04
به منظور ارائه گزارشی از فعالیت تیم توسعه و طرح برنامه های تنظیم شده در سال دوم جلسه ای با کارشناس خوشه های صنعتی در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران برگزار گردید.

به منظور ارائه گزارشی از فعالیت خوشه و طرح برنامه های تنظیم شده  در سال دوم  جلسه ای با کارشناس خوشه های صنعتی در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران برگزار گردید.