نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
تهيه فصلنامه مجازی خوشه آبزیان استان بوشهر
11:20:37 - 1397/06/04
به منظور معرفی خوشه و دستاوردهای آن و همچنین انعکاس نقاط ضعف، تهدیدها و چالش های شناسایی شده در مطالعه شناختی، گزارش نامه خوشه با حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی استان با همکاری پژوهشکده میگو کشور در فصلنامه میگو به چاپ رسید.

به منظور معرفی خوشه و دستاوردهای آن و همچنین انعکاس نقاط ضعف، تهدیدها و چالش های شناسایی شده در مطالعه شناختی، گزارش نامه خوشه با حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی استان با همکاری پژوهشکده میگو کشور در فصلنامه میگو به چاپ رسید.