نام کاربری: کلمه عبور: ورود | ثبت نام
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سال 1398
      

شرکت دریازاد
شرکت لازک
شرکت هوورراش
شیلات نگین بیستون
مه پروتیین
شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو
شرکت آبزیان مهتاب
شرکت بوشهر پرشین
شرکت میلاتون جنوب
شرکت لیان موج
شرکت جاده ابریشم لیان
فیلتراسیون آب ورودی استخرهای پرورش میگو
11:59:20 - 1397/06/04
یکی از مولفه های مهم در کنترل بیماریهای میگو جلوگیری از وررود حامل های این ویروس به استخر های پرورش میگو می باشد در این رابطه با برای جلوگیری از ورود آنها به استخر ها آب ورودی استخر ابتدا به یک مخزن اولیه که دارای توری با ابعاد مختلف است هدایت شده و بدینوسیله از ورود زئو پلانکتونها و سایر رقبای غذایی میگو به استخر های بو ویژه در مراحل اولیه لارو ریزی جلوگیری کند.

یکی از مولفه های مهم در کنترل بیماریهای میگو جلوگیری از وررود حامل های این ویروس به استخر های پرورش میگو می باشد در این رابطه با برای جلوگیری از ورود آنها به استخر ها آب ورودی استخر ابتدا به یک مخزن اولیه که دارای توری با ابعاد مختلف است هدایت شده و بدینوسیله از ورود زئو پلانکتونها و سایر رقبای غذایی میگو به استخر های بو ویژه در مراحل اولیه لارو ریزی جلوگیری کند.

در پرورش ميگو كيفيت آب به جنبه‌هاي ميكروبيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي آب بر مي‌گردد و بهبود پارامترها براي رشد و بقاي ميگو نياز است.  در برخي مزارع  فيلتر نمودن آب واقعاً ضعيف انجام مي‌شود. در خيلي از مزارع مشاهده شده است كه يا محفظه فيلتر كوچك است يا فيلتر وجود ندارد و در ورودي استخرها جايگاهي براي گذاشتن تور فيلتر وجود ندارد. در سالهاي قبل تنها فيلترهاي با چشمه یک میلیمتری استفاده مي‌شده است كه فيلتر با چشمه یک میلیمتری مي‌تواند تنها جلوي ورود ماهيان بزرگ و ميگوهاي بزرگ را بگيرد اما نه لارو يا تخم ماهي و ميگو را، بنابراين توصيه مي‌شود به همه پرورش‌دهندگان تا از ورود ماهي يا ميگوهاي وحشي يا شكارچيان ديگر طي دوره پرورش جلوگيري شود. آنها بايستي تور 500 ميكروني استفاده كنند و پس از آن 300 ميكرون در ورودي همه استخرها. توصيه مي‌شود حداقل يك تور نیم میلیمتری يا با چشمه 500 ميكروني يا در كانال آبرسان يا در ورودي استخرها استفاده نمايند.بدليل گل‌آلودگي آب و مقدار زياد ذرات معلق در آب، خيلي از پرورش‌دهندگان براي استفاده از توري نیم ميليمتري مقاومت مي‌كنند و تنها تعداد كمي از پرورش دهندگان حدود 20% از توري نیم ميليمتري با شستشوي مناسب استفاده مي‌كنند در برخی از سایت های پرورشی با هماهنگی با اتحادیه پرورش دهندگان  نسبت به ترویج توری گذاری در یک سایت اقدام نمایند. در این راستا در سایت تنگستان با تشریح مزایای این کار اقدام به توری گذاری در مسیر آب ورودی کرده اند.  نمونه مزرعه: شاکر صفت، دلواری