توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب

توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب

فیله و گوشت ماهی-ماهی کامل به صورت منجمد- خرچنگ –لابستر-میگو به صورت منجمد (با پوسته یا بدون پوسته)- انواع برگر ماهی- میگو- ماهی سوخاری- سردخانه زیر صفر

مدیریت آقای بهزاد شمس
محصولات فیله و گوشت ماهی-ماهی کامل به صورت منجمد- خرچنگ –لابستر-میگو به صورت منجمد (با پوسته یا بدون پوسته)- انواع برگر ماهی- میگو- ماهی سوخاری- سردخانه زیر صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733447458
سایت http://www.millaton.com/ info@millaton.com
ایمیل 
برنددو ماهی
آدرسبوشهر- ابتدای جاده برازجان