کد : 4600
الف الف

چشم انداز چشم انداز

تبدیل شدن به صنعتی ممتاز، ایمن و پایدار در سطح استانی، ملی و بین ­المللی با تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای محصولات باکیفیت شیلاتی با تأکید بر رعایت رویکرد زیست محیطی و بهبود بهره وری زنجیره ارزش در خوشه صنعتی  فرآوری آبزیان بوشهر