شرکت چهار هزارتنی چغادک

شرکت چهار هزارتنی چغادک

عمل آوری-سردخانه زیر صفر

مدیریت آقای سید عبدالله امینی
محصولات عمل آوری-سردخانه زیر صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت09123273471
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی چغادک