دویست تنی دیر

دویست تنی دیر

عمل آوی و بسته بندی ماهی- میگو-سردخانه زیر صفر

مدیریت آقای احمد پورعلی
محصولات عمل آوی و بسته بندی ماهی- میگو-سردخانه زیر صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت 09171710491 09107106798
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر-بندر دیر