شرکت دانه گستر احمد

شرکت دانه گستر احمد

خوراک آماده آبزیان

مدیریت آقای محمد سیاسی
محصولات خوراک آماده آبزیان
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733544134 07733544026
سایت Sh.dgostarahmad@gmail.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر- دشتی