شرکت توسعه فناوری جلبک های خلیج فارس

شرکت توسعه فناوری جلبک های خلیج فارس

فراورده های دارویی و غذایی بر پایه جلبک

مدیریت میلاد محمدی
محصولات فراورده های دارویی و غذایی بر پایه جلبک
شماره تماس 
تلفن ثابت 07731222233
سایت Stf.persia@gmail.com http://algaehealth.ir/
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر- شهرک صنعتی دلوار