شرکت سامان الکترونیک افروز

شرکت سامان الکترونیک افروز

تولید ترانسفورماتور های رکتیفایر حفاظت کاتدیک و جوش و تولید سیستم های الکترونیکی و درایور های رکتی

مدیریت زنگنه
محصولات تولید ترانسفورماتور های رکتیفایر حفاظت کاتدیک و جوش و تولید سیستم های الکترونیکی و درایور های رکتی
شماره تماس 
تلفن ثابت 
سایت
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر - خیابان شهید رجایی- نبش کوچه ریحان 7 -پلاک 44