اداره شیلات بوشهر

اداره شیلات بوشهر

مدیریت مهندس عباس زنده بودی
محصولات  
شماره تماس 
تلفن ثابت07733323459
سایت http://www.shilat-bushehr.ir
ایمیل 
برند 
آدرس