اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

مدیریت دکتر بحرانی
محصولات  
شماره تماس07733333007
تلفن ثابت07733334270
سایت https://bushehr.ivo.ir/
ایمیلIVOBoshehr@Ivo.ir
برند 
آدرسبوشهر خیابان ورزش بن بست دامپزشکی