گروه صنعتی آبزی گستران اقیانوس آبی

گروه صنعتی آبزی گستران اقیانوس آبی

مدیریت مهدی محمدی
محصولات  
شماره تماس09192150668
تلفن ثابت 
سایت
ایمیلBoadgroup2050@gmail.com
برند 
آدرساستان بوشهر، شهرک صنعتی 2، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، طبقه اول، کد پستی 7517765648