کد : 8637
الف الف

تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر به ۲۷ هزار تن افزایش می‌یابد

 تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر به ۲۷ هزار تن افزایش می‌یابد