کد : 8613
الف الف

در راستای سند برنامه عمل و مرتبط با اهداف و چشم انداز خوشه تعدادی طرح با نهاد های مختلف با اعتبار بیش از 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و عمرانی مصوب گردید.

در راستای سند برنامه عمل و مرتبط با اهداف و چشم انداز خوشه تعدادی طرح با نهاد های مختلف با اعتبار بیش از 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و عمرانی مصوب گردید. در این حوزه تعدادی طرح  با پیگیری  از طرف دفتر آموزش و پژوهش و آینده نگری با حمایت مالی استاندای بوشهر و شیلات و جهاد کشاورزی عملیاتی شد.  طرح تولید روغن امگا از ریز جلبکهای دریایی با اعتبار 230 میلیارد ریال و طرح کشاورزی تلفیقی در اراضی شور منطقه  برای استفاده از پساب های میگو با 200 میلیارد ریال و طرح استخراج مواد با ارزش افزوده از جلبک با اعتبار 150 میلیون ریال تصویب و ابلاغ شده است.