کد : 8666
الف الف

یکی از ذینفعان خوشه در بخش تکثیر به عنوان نمونه موفق ملی در بخش کشاورزی انتخاب گردید

 در مراسم سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی که در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور برگزار شد از کریم حیدری مدیرعامل شرکت زادآوری مند میگو به عنوان نمونه ملی در بخش تکثیر میگو تجلیل به عمل آمد.

 در این مراسم ۱۶۶ نمونه ملی انتخاب و معرفی شدند که تعداد ۱۴ نفر آنان از بخش شیلات و آبزیان بودند