کد : 4597
الف الف

کارگاه آموزشی روش های نوین بسته بندی آبزیان با هدف معرفی نقش پلیمرها در افزایش ماندگاری محصولات بسته بندی شده آبزیان با مشارکت تیم توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر و اعضای خوشه برگزار شد.

کارگاه آموزشی روش های نوین بسته بندی آبزیان با هدف معرفی نقش پلیمرها در افزایش ماندگاری محصولات بسته بندی شده آبزیان با مشارکت تیم توسعه و اعضای خوشه به همت اداره کل شیلات استان بوشهر در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 برگزار شد. معرفی استفاده از فیلم های چند لایه پلیمری بعنوان پوشش محصولات آبزیان و استفاده از پد های جاذب رطوبت و ساشه های تنظیم کننده اتمسفر داخل محصولات بسته بندی شده که ماندگاری محصولات تازه آبزیان و سایر فرآورده های خشک - دودی ماهی و میگو را حداقل دوبرابر افزایش می دهد از مهمترین دستاورد این کارگاه می باشد و این مهم با توجه به استقبال مردم به فرهنگ مصرف تازه از انواع آبزیان حائز اهمیت است. بسته بندی به عنوان پوشش جهت حفظ کیفیت غذا، به حداقل رساندن ضایعات مواد غذایی و کاهش استفاده از مواد نگهدارنده در ماده غذایی، مورد استفاده قرار می گیرد. از مهمترین اهداف بسته بندی می توان به طراحی و تولید ظرف یا لفاف برای نگهداری و محافظت از محصول در فاصله تولید تا مصرف در برابر آسیب های فیزیکی و شیمیایی حین ارائه به بازار و مصرف کننده اشاره نمود.بسته بندی می تواند به صورت های مختلفی نظیر قوطی، بطری، شیشه، کیسه و یا کارتن مورد استفاده قرار بگیرد که در این صورت ماده غذایی را از آلودگی های احتمالی نظیر میکروارگانیسم ها، آفات و سایر آلاینده ها محافظت می نماید وبه حفظ طعم، بو و عطر ماده غذایی کمک کرده و اغلب سبب افزایش ماندگاری محصولات شود. همچنین بسته بندی ماده غذایی را در برابر از دست دادن رطوبت محافظت کرده و سبب حفظ تازگی محصول می شود. دربسیاری از مواد موارد برای ایجاد هماهنگی بین نیازهای نگهداری محصول غذایی مورد نظر و ماده بسته بندی لازم است از ترکیب چند نوع ماده در بسته بندی استفاده گردد. به این دلیل که یک لایه بسته بندی به تنهایی قادر به تامین نیازهای مورد نظر نمی باشد از این رو از بسته بندی های چند لایه استفاده می گردد. یکی از موارد مهم در انتخاب بسته بندی برای محصول در نظر گرفتن تاثیر متقابل محصول و بسته بندی نسبت به هم می باشد.

مهمترین ویژگی هایی که در انتخاب مواد بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از : عدم تاثیر متقابل بین محصول و ماده بسته بندی،مقاومت مواد بسته بندی در برابر بخار آب، اکسیژن، برخورد ضربه و سوراخ شدگی،مقاومت حرارتی ماده بسته بندی،عدم تاثیر اثرات نور بر روی محصول غذایی. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کیفیت، ویژگی ها، ایمنی و سلامتی انواع محصولات بسته بندی، فناوری مدرن ، استاندارد سازی، نظارت و دیگر مسائل اقتصادی در کنترل آن ها به همان اندازه اهمیت دارد که مواد غذایی دارند.