کد : 8609
الف الف

به دنبال شناسایی فرصت ها و ظرفیت های موجود در توسعه فناوری جلبک و صنایع جانبی، اولین نشست تخصصی جلبک (تدوین نقشه راه و توسعه فناوری و صنایع جانبی) به همت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با همکاری دانشگاه خلیج فارس به دبیری علمی عامل توسعه خوشه آبزیان در استان بوشهر برگزار گردید

به دنبال شناسایی فرصت ها و ظرفیت های موجود در توسعه فناوری جلبک و صنایع جانبی، اولین نشست تخصصی جلبک (تدوین نقشه راه و توسعه فناوری و صنایع جانبی) به همت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با همکاری دانشگاه خلیج فارس به دبیری علمی عامل توسعه خوشه آبزیان در روزهای 12 و 13 اردیبهشت 1398 در استان بوشهر برگزار گردید. در این نشست ضمن تاکید بر نقش اقتصاد زیستی جلبک ها در رونق اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌ها و چالش‌های تولید و فراوری جلبکها به عنوان یکی از حلقه های مفقوده شناسایی شده در سطح خوشه مطرح و راهکارهای توسعه فناوری جلبک و صنایع جانبی مورد بررسی قرار گرفت.