کد : 8651
الف الف

عامل توسعه خوشه در این جلسه ضمن معرفی وضعیت خوشه به تشریح تجارب موفق تیم توسعه پرداختند

در این دیدار  که با حضور آقای دکتر لاهوتی مدیر توسعه صنعتی و فنآوری معاونت صنایع کوچک ایران و آقای دکتر عزیز محمد لو مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد اقای دکتر محمدی عامل توسعه خوشه به تشریح  نتایج حاصل شده از اجرای برنامه های سالیانه که توسط تیم توسعه خوشه اجرا شده بود پرداختند. از جمله مهمترین انها میتوان کمک به اجرای تصفیه پساب کارخانه های فراوری، اتوماسیون مزارع میگو، ایجاد بانک خازن و توانمند سازی در سطح زنجیره تولید را اشاره نمود. بعلاوه جذب اعتبارات استانی برای ذینفعان خوشه و نیز تامین اعتبار برای حلقه های مفعوده از دیگر دستاوردهای تیم میتوان برشمرد. علاوه بر این میتوان به  پیاده سازی پرتال تعاملی دو زبانه، تکمیل مستند خوشه به دو زبان فارسی و انگلیسی  و تهیه خبر نامه از جمله طرحهای اجرا شده خوشه صنعتی ابزیان اشاره نمود.