کد : 4593
الف الف

سمینار یک روزه آشنایی با تکنیک های نوین پرورش و خوراک میگو با حضور تیم توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان بوشهر، ذینفعان و ذینقشان خوشه در استان بوشهر به همت شرکت هوورراش برگزار گردید.

سمینار یک روزه آشنایی با تکنیک های نوین پرورش و خوراک میگو با حضور تیم توسعه ، ذینفعان و ذینقشان خوشه در تاریخ 26 فروردین استان بوشهر به همت شرکت هوورراش برگزار گردید. هدف از برگزاری این سمینار افزایش دانش فنی بهره برداران و کارشناسان رشته های شیلاتی و نحوه بکارگیری صحیح تجهیزات مزارع برای افزایش کمی و کیفی تولید میگو بوده است. روش های بهینه تکثیر میگو و انتخاب بچه میگو، معرفی شرکت VDS و فعالیت های آن، تولید غذا و نوآوری های آن، روش های بهینه پرورش میگو و ایمنی در پرورش میگو و روش تولید بیوفلاک از موضوعات مطرح شده در این سمینار بود که توسط سخنرانانی از کشور فرانسه و بلژیک خانم فرانسوا پیرونت و آقایان؛ استفان سایمونس، ووتر گاردین، فرانسو بوسک و فرانسو برنتا ارایه شد.