کد : 8647
الف الف

نخستین نمایشگاه تخصصی شیلات و صنایع وابسته در استان بوشهر برگزار می شود

نخستین نمایشگاه تخصصی شیلات و صنایع وابسته در استان بوشهر برگزار می شود