کد : 8628
الف الف

مشکل معارضین زمین پشتیبانی طرح و آب شرب و تلفن آن و نیز ترخیص تجهیزات قفسهای دریائی بزودی رفع و امکان افزایش ظرفیت تولید آن فراهم میگردد.

در بازدید مسئولین استانی از طرح پرورش ماهی در قفس شرکت پروتئین گستر سینا بر رفع موانع تولید این طرح تاکید شد.
معاون آبزی پروری شیلات بوشهر در حاشیه این بازدید که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر , رئیس سازمان جهاد کشاورزی, مدیرکل شیلات,فرماندار تنگستان و تعدادی دیگری از مسئولین از فعالیت این طرح به عمل آمد اظهار داشت : مشکل معارضین زمین پشتیبانی طرح و آب شرب و تلفن آن و نیز ترخیص تجهیزات قفسهای دریائی بزودی رفع و امکان افزایش ظرفیت تولید آن فراهم میگردد.

صغری اشرف تصریح کرد : ظرفیت تولید این شرکت با ترخیص تجهیزات از گمرک و نصب آن تا پایان ماه جاری در دریا به ۲ هزارتن و با ورود تجهیزات جدید ظرفیت نهائی طرح بزودی به ۵ هزارتن خواهد رسید.

وی افزود : تجهیزات قفس دو طرح پرورش ماهی در دریا هر یک به ظرفیت ۵۰۰ تن نیز بزودی نصب و امکان بهره برداری از آنها فراهم می گردد.

طرح پرورش ماهی در قفس در دریا از طرح های مهم تولید آبزیان در استان بوشهر است و انتظار میرود با فراگیر شدن آن , ظرفیت تولید این آبزی به بیش از ۲۰ هزار تن در سال بالغ گردد