کد : 8632
الف الف

برق رسانی به سایت های پرورش میگو دشتی پس از ۱۶ سال

شهریاری نماینده دشتی و تنگستان:
برقرسانی به سایت پرورش میگوی مند که بعد از ۱۶ سال و با پیگیری های مکرر در سه سال اخیر با اعتبار ۵ میلیارد تومان از منابع دولت و با مشارکت ۵ میلیارد تومان دیگر توسط بخش خصوصی و مزرعه داران به انجام رسید.

طی جلسه با استاندار محترم و دستور فوری ایشان، بزودی مشکل توزیع برق نیز رفع می شود.