کد : 8633
الف الف

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر : تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر به ۲۷ هزار تن افزایش می‌یابد.

محمدتقی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با اشاره به فعال بودن مزارع پرورش میگو در سواحل استان بوشهر اظهار داشت: امسال در راستای میگوی پرورشی ۳۰۰ مزرعه در استان در قالب ۱۰ سایت پرورشی فعال شده است.
وی، از ذخیره سازی بچه میگو در استخرهای پرورشی خبر داد و بیان کرد: امسال افزون بر ۲ میلیارد قطعه بچه میگو در استخرهای پرورشی ذخیره سازی می‌شود که تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر به ۲۷ هزار تن افزایش می‌یابد.
رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه ۵ هزار ۵۰۰ هکتار اراضی ساحلی استان بوشهر به پرورش میگو اختصاص یافته است گفت: ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین ساحلی استان بوشهر تا سال ۱۳۹۶ برای پرورش میگو واگذار شده که تاکنون ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار آن تحت پوشش برنامه‌های پرورش میگو قرار گرفته است.
منوچهری از واگذاری ۳ هزار هکتار اراضی ساحلی برای پرورش میگو در سال قبل خبر داد و بیان کرد: امسال یک‌هزار هکتار از اراضی ساحلی برای پرورش میگو و تکمیل زنجیره‌های آن در دست واگذاری است